UberX ขับตั้งแต่ 6 โมง ถึง 10 โมงเช้า!

โอกาสทำเงินมากมาย! เพียงขับตั้งแต่ 6 โมงเช้า ถึง 10 โมง – มีผู้โดยสารจำนวนมากต้องการรถในช่วงเวลานี้

โปรโมชั่นช่วงเช้า (กรุณาเช็คอีเมลของคุณ)

การันตีเที่ยวละ 250 บาท ตั้งแต่ 6 โมง ถึง 10 โมง!

สถานที่แนะนำ

Screen Shot 2558-05-18 at 1.00.26 AM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s